Mistä tunnistaa hyvän belgianpaimenkoirien kasvattajan?

Jos olet päättänyt hankkia belgianpaimenkoiran ja varmistanut, että se on sinulle oikea rotu, on aika etsiä hyvä belgianpaimenkoirien kasvattaja. Mistä tällaisen kasvattajan sitten tunnistaa? Tälle sivulle on koottu muutamia vinkkejä.

Hyvä kasvattaja tuntee rodun läpikotaisin

Hyvälle kasvattajalle on ominaista se, että hän tuntee kasvattamansa koirarodun sekä kasvattinsa läpikotaisin. Hän osaa kertoa rodun tyypillisistä ominaisuuksista myös tulevalle pennunostajalle, joka saattaa sokaistua pentujen suloisuudesta ja unohtaa ne kysymykset, joita kenties aikoi kasvattajalta kysyä.

Kasvattaja osaa kertoa tarkkaan myös kasvattamastaan pentueesta sekä jokaisesta pennusta; hän tuntee pentujen luonteen ja osaa erotella rohkeammat pennut aremmista. Belgianpaimenkoiran tyypillisen luonteen lisäksi hän osaa kertoa myös rodun tyypillisestä käyttäytymisestä sekä rodun yleisestä terveystilanteesta. Rodun käyttötarkoitus sekä rodulle sopivat harrastukset ovat myös hyvälle kasvattajalle tuttuja. Toisaalta hyvän kasvattajan ei pitäisi myöskään ylistää kasvattamaansa rotua maasta taivaaseen kertomatta siitä lainkaan negatiivisia piirteitä. Itse asiassa voidaan jopa sanoa, että kasvattaja, joka kertoo rodusta ainoastaan positiivisia puolia, ei välttämättä ole kovin puhtain paperein liikkeellä.

Erilaiset testit auttavat kasvattamaan terveitä koiria

Kasvattajan apuna on monenlaisia testejä, joiden avulla pyritään kasvattamaan mahdollisimman terveitä koiria. PEVISA on ohjelma, jonka avulla pyritään vastustamaan tiettyjen rotujen kohdalla rodun sisällä esiintyviä perinnöllisiä sairauksia sekä vikoja. Monet kasvattajat myös tekevät erilaisia terveystutkimuksia jalostuskäytössä käytettäville koirille ennen kuin niillä teetetään pennut. Jo koirien jalostuksen tavoiteohjelmakin kannustaa tähän.

Jos olet hankkimassa belgianpaimenkoiraa ja etsimässä hyvää kasvattajaa, kannattaa potentiaaliselta kasvattajalta kysyä, onko pentueen vanhemmille tai lähisukulaisille tehty minkäänlaisia terveystestejä ja jos on, niin millaisia tuloksia ne ovat testeistä saaneet. On hyvä merkki, jos valitsemasi kasvattaja on kiinnostunut koiriensa terveyden tutkimisesta. Kannattaa kysyä myös, onko pentueen vanhemmille tehty luonnetestiä.

On tärkeää, että pentue on kasvatettu tarkkaan harkitulla tavalla

On erityisen tärkeää, että jokainen pentue on kasvatettu tarkkaan harkitulla tavalla ja että kasvattaja on teettänyt pentuja sellaisilla vanhemmilla, jotka täydentävät toistensa ominaisuuksia mahdollisimman optimaalisella tavalla. Hyvä kasvattaja ei myöskään myy pentua kenelle tahansa, vaan pyrkii selvittämään mahdollisimman tarkkaan, millaiseen perheeseen koira on menossa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *